ผู้ป่วยล้น รพ. ในกกทม.

วิกฤตผู้ป่วยโควิด-19ล้นโรงพยาบาลทำให้เตียงไม่เพียงพบต่อการรองรับผู้ป่วยเป็นปัญหาที่ยังคงทวีคุณความรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครจนไปถึงบุคคลากรทางการแพทย์  ผู้ป่วยล้น รพ. ในกกทม. ซึ่งเป็นทีมด่านหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยที่มีจำนวนมากจึงเป็นการทำงานที่เกินศักยภาพ

โดยด้าน พลตํารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของแพทย์คือการรักษาตัวที่บ้านโรงพยาบาลในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลกรุงวเทพมหานครโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนต่างๆเตียงสีแดงค่อยข้างจะเต็มอย่างของกรุงเทพเองเต็มขึ้นไปถึง200%แล้ว

ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดช่วยนี้มันก็ค่อนข้างที่จะขยับตัวสูงขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับชันมากแต่ส่วนในกรุงเทพยังอยู่ในระนาบไม่ได้ขึ้นสูงอยู่ในระดับ3,000ต้นๆถึงปลายๆถือว่าการควบคุมค่อนข้างที่จะดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ประมาทปละผู้บรรเทาปัญหาปัญหาเร่งด่วนกรุงเทพได้เปิดศูนย์พักคอย

เพื่อส่งต่อแยกผู้ป่วยออกจากครอบครัวและชุมชโดยเป้าหมายหลักของของศูนย์พักคอยคือจะช่วยทำให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาได้อย่างทันทีได้รับการดูแลเบื้องต้นจากทีมแพทย์พยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขและอาสาสมัครมีการประเมิลอย่างใกช้ชิดและให้ยาตามอาการ

สถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอยมีการพิจรณาถึงความเหมาะสมทั้งลักษณะทางกายภาพอาคารสถานที่ห้องน้ำสภาพแวดล้อมมาตรการการป้องกันการตอกเชื้อและเครื่องมือทางการแพทย์ติดตั้งศูนย์คัดกรองผู้ป่วยจุดวัดอุณหภูมิละวัดค่าออกซิเจนจุดบริการอาหาร

และน้ำดื่มทำสำหรับผุ้ป่วยติดตั้งเตียงกระดาษรวมทั้งชุดเครื่องนอนและหมอนมีการสนับสนุนอาหาร3มื้อต่อวันสำหรับผู้ป่วยติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมติดตั้งระบบเสียงตามสายกล้องCCTVและแสงไฟส่องสว่างและอินเตอร์เน็ตรวมไปถึงเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยดูแล

ซึ่งในปัจจุบันในกรุงเทพมหานครได้ตั้งศูนย์พักคอยมากกว่า60แห่งทั่วทั้ง50เขตรองรับผู้ป่วยได้มากกว่า5,000เตียงประกอบไปด้วยกลุ่มกรุงเทพเหนือจำนวน11ศูนย์รองรับได้จำนวน1,835เตียงส่วนกรุงเทพกลางจำนวน12ศูนย์รองรับผู้ป่วยได้จำนวน1,174เตียง

ส่วนที่กรุงเทพใต้จำนวน15ศูนย์รองรับผู้ป่วยได้ถึง2,185เตียงส่วนกรุงเทพตะวันออกจำนวน9ศูนย์รองรับผผู้ป่วยได้1,296เตียงกลุ่มกรุงธนเหนือจำนวน11ศูนย์รองรับผู้ป่วยได้ถึง1,119เตียงกลุ่มกรุงธนใต้จำนวน11ศูนย์รองรับผู้ป่วยได้จำนวน1,581เตียง

สอดคล้องกับนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าศูนย์พักคอยของกรุงเทพมมหานครเป็นจุดที่รองงรับผู้ป่วยสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรงเป็นการแยกผู้ป่วยออกมาจากบ้านรอการส่งต่อไปรักษาตัวที่ดรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลหลักและได้ยกระดับศูนย์พักคอยที่มีความพร้อมให้เป็นโรงพยาบาลสนามระดับกลุ่มเขต

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.  agplus