ประชุม ครม.สัญจร ลุงตู่

การประชุมครม.สัญจรปี 2563 ครั้งที่ 1 ถูกกำหนดให้จัดขึ้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 20 –21 มกราคม นี้ ซึ่งตามตารางที่วางไว้ ในวันที่ 20 มกราคม  ตอนเช้านายกรัฐมนตรีพร้อมชาวคณะได้ทางมาขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมือง ซึ่งใช้เวลาบินประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เครื่องบินก็บินลงสู่สนามบินนราธิวาส ที่ เวลา 8.45 น. ด้วยความปลอดภัย

ภารกิจแรกที่มาถึงจังหวัดนราธิวาส ลุงตู่นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ก็ได้เดินทางด้วยรถยนต์กันกระสุน ไปที่ อ.สุไหงโกลกทันที  เพื่อเข้าไปกราบไหว้สักการะเจ้าแม่โต๊ะโมะ ที่ประดิษฐานอยู่ในศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลก ที่ศาลเจ้าแม่แห่งนี้ เป็นสถานที่ศักสิทธิ์ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นชาวมาเลเซียหรือชาวสิงห์โปร์ที่มีเชื้อจีน

ต่างให้ความเคารพนับถือเดินทางมากราบไหว้ของพรกันตลอดทั้งปี ซึ่งลุงตู่เมื่อจุดธูปไหว้สักการะเจ้ามาโต๊ะโมะเสร็จแล้ว ก็ได้กล่าวขอพรกับองค์เจ้าแม่ว่า ขอให้เจ้าแม่โปรดประทานพรให้ประชาชนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยจงมีแต่ความสงบสุข ปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดของให้สำเร็จทุกประการ จากนั้นก็เข้าไปพูดคุยกับตัวแทนสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนและประธานมูลนิธิศาลเจ้าแม่ที่มายืนต้อนรับด้วยความเป็นกันเอง 

ภารกิจที่สอง ลุงตู่พร้อมคณะเดินทางไปที่อาคารรื่นอรุณ เพื่อดูรายงานการก่อสร้างคันกั้นน้ำที่กำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้ ความคืบหน้าได้ 70 เปอร์เซ็นต์แล้ว เนื่องจากทุกปีที่ผ่านมาประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลสุไหงโกลกจะได้รับความเดือนร้อนอย่างหนักจากน้ำท่วมอย่างรุนแรง ทำให้มีนโยบายช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งยังเป็นอีกแผนการที่จะเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในเมืองสุไหงโกลกให้ดีขึ้น

ภารกิจที่สาม ลุงตู่พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังศูนย์การค้าชายแดน เพื่อดูงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน และนิทรรศการต่างๆที่รวมไว้ซึ่งความทันสมัยทางด้านการค้าและการลงทุน และทางผู้นำของจังหวัดนราธิวาสได้เสนอต่อคณะบริหารต่างๆว่าอยากให้ช่วยกันผลักดันให้ศูนย์การค้าแห่งนี้ได้ได้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของการขายสินค้าปลอดภาษี เนื่องจากสุไหงโกลกเป็นเมืองชายแดนที่เน้นเรื่องการค้าขายอยู่แล้ว เชื่อว่าจะช่วยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้น  และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายที่มีชื่อว่า สามเหลี่ยม มั่งคั่ง ยั่งยืน อีกด้วย

ภารกิจที่สี่ หลังจากคณะที่ร่วมเดินทางได้พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรมเก็นติ้ง ในสุไหงโกลกเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เดินทางไปต่อที่ อ.สุไหงปาดี ที่วัดประชุมชลธารา เพื่อมากราบไหว้นมัสการพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ซึ่งพระเทพศีลวิสุทธิ์ถือเป็นบุคคลที่ทั้งชาวพุทธและมุสลิมในเขตชายแดนใต้ ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

ภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะยังมีอีกหลายภารกิจที่น่าสนใจ โปรดติดตามต่อในโอกาสต่อไป

 

สนับสนุนโดย  v9bet